Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000P03H5A4HDW27
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 07.01.2016
Datum obnove LEI oznake 07.01.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 30.12.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK
Identifikator subjekta u registru 03929370
Naziv registra Registar poslovnih subjekata
Pravni oblik subjekta Agencije I druge samostalne pravne osobe s javnim ovlastima (6RD2)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar poslovnih subjekata (RA000686)
Tip valjanosti djelomično potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Strossmayerov trg 9
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Strossmayerov trg 9
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca HBOR je u vlasništvu RH.

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca HBOR je u vlasništvu RH.