Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000O0ZHXTHT9U30
Status registracije Spojen
Datum prve registracije 12.06.2017
Datum obnove LEI oznake 12.06.2020
Datum zadnjeg ažuriranja 10.01.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta HOTELI ZLATNI RAT dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam
Identifikator subjekta u registru 060284324
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Nije aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Oznaka pravnog nasljednika 7478000070X8LWJUBX45
Naziv pravnog nasljednika SUNCE HOTELI dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta 10.01.2020
Razlog isteka subjekta Korporativna akcija

Adresa pravnog oblika

Adresa Bračka cesta 13
Poštanski broj 21420
Grad Bol
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Bračka cesta 13
Poštanski broj 21420
Grad Bol
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 7478000070X8LWJUBX45
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 09.06.2017 - 10.01.2020
Računovodstveno razdoblje 01.01.2018 - 31.12.2018
Razdoblje objave dokumenata 25.04.2019 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 10.1.2020 13:34:26

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 747800W0F3GCUM3L2T78
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 04.06.2019 - 10.01.2020
Računovodstveno razdoblje 01.01.2018 - 31.12.2018
Razdoblje objave dokumenata 25.04.2019 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 10.1.2020 13:34:26