Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000O0R8ZVGJJO27
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 30.03.2017
Datum obnove LEI oznake 06.05.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 24.04.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta MEDIKA, dioničko društvo za trgovinu lijekovima i sanitetskim materijalom
Identifikator subjekta u registru 080027531
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Capraška ulica 1
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Capraška ulica 1
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca