Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000O0MHEW3TEU44
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 01.09.2017
Datum obnove LEI oznake 04.09.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 30.08.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta RABO d.o.o. za proizvodnju i preradu voća
Identifikator subjekta u registru 030068081
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Put jabuke 1
Poštanski broj 31309
Grad Kneževi Vinogradi
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Put jabuke 1
Poštanski broj 31309
Grad Kneževi Vinogradi
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca