Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000O0HH4F9TXU31
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 30.05.2016
Datum obnove LEI oznake 10.10.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 23.03.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta UNIVERSAL CAPITAL BANK AD PODGORICA
Identifikator subjekta u registru 40008441
Naziv registra Central Registry of Business Entities
Pravni oblik subjekta ()
Pravna nadležnost Crna Gora
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Central Registry of Business Entities (RA000455)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Stanka Dragojevica bb
Poštanski broj 81000
Grad Podgorica
Država Crna Gora

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Stanka Dragojevica bb
Poštanski broj 81000
Grad Podgorica
Država Crna Gora

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca