Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000O09QRQJKGR26
Status registracije Povučen
Datum prve registracije 09.06.2017
Datum obnove LEI oznake 09.06.2018
Datum zadnjeg ažuriranja 29.05.2018

Podaci o subjektu

Naziv subjekta KAMENSKO, dioničko društvo za proizvodnju odjeće i rublja, trgovinu i usluge - u stečaju
Identifikator subjekta u registru 080104137
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Nije aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta 30.01.2018
Razlog isteka subjekta Prestanak postojanja

Adresa pravnog oblika

Adresa Reljkovićeva 8
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Reljkovićeva 8
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca