Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000O00QGQ7CER13
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 05.06.2017
Datum obnove LEI oznake 05.06.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 04.06.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Ministarstvo financija
Identifikator subjekta u registru 03205991
Naziv registra Registar poslovnih subjekata
Pravni oblik subjekta Tijelo državne uprave (TSA0)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar poslovnih subjekata (RA000686)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Katančićeva 5
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Katančićeva 5
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca