Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000N00HZTWVU688
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 13.06.2017
Datum obnove LEI oznake 14.06.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 05.06.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Kraš prehrambena industrija d.d.
Identifikator subjekta u registru 080005858
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ravnice 48
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ravnice 48
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 747800N0X2WZ9M5RWX15
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 25.11.2019 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2023 - 31.12.2023
Razdoblje objave dokumenata 21.05.2024 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 5.6.2024. 7:26:33

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 747800N0X2WZ9M5RWX15
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 25.11.2019 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2023 - 31.12.2023
Razdoblje objave dokumenata 21.05.2024 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 5.6.2024. 7:26:33