Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000M0YQYRRCQR32
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 23.06.2017
Datum obnove LEI oznake 23.06.2018
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta GRAD VINKOVCI
Identifikator subjekta u registru
Naziv registra Nije uvedeno u nijedan registar
Pravni oblik subjekta Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave (XQLW)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Nije uvedeno u nijedan registar (RA999999)
Tip valjanosti samo podaci subjekta
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa VINKOVCI, B.J.JELAČIĆA 1
Poštanski broj 32100
Grad VINKOVCI
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa VINKOVCI, B.J.JELAČIĆA 1
Poštanski broj 32100
Grad VINKOVCI
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca