Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000M0X8VVBA9Y66
Status registracije Povučen
Datum prve registracije 17.03.2017
Datum obnove LEI oznake 17.03.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 26.07.2019

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Quaestus Nekretnine dioničko društvo za poslovanje nekretninama u likvidaciji
Identifikator subjekta u registru 080649036
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Nije aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta 26.06.2019
Razlog isteka subjekta Prestanak postojanja

Adresa pravnog oblika

Adresa Budmanijeva 1
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Budmanijeva 1
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca