Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000M0GHQ1VXJU20
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 21.05.2015
Datum obnove LEI oznake 21.05.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 06.05.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta CROATIA osiguranje d.d.
Identifikator subjekta u registru 080051022
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa VATROSLAVA JAGIĆA 33
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa VATROSLAVA JAGIĆA 33
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 3157003OO9IA06S5FS61
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 22.04.2014 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 29.04.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 4.5.2020 14:15:59

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 3157003OO9IA06S5FS61
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 22.04.2014 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 29.04.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 4.5.2020 14:15:59