Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000L0GQ5QG49R37
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 01.06.2017
Datum obnove LEI oznake 08.06.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 08.06.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ATLANTSKA PLOVIDBA dioničko društvo za međunarodni prijevoz robe i putnika
Identifikator subjekta u registru 060003058
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Dr. Ante Starčevića 24
Poštanski broj 20000
Grad Dubrovnik
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Dr. Ante Starčevića 24
Poštanski broj 20000
Grad Dubrovnik
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca