Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000L0G8TVPEPY23
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 23.03.2017
Datum obnove LEI oznake 23.03.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 09.02.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta JADROAGENT međunarodna pomorska i prometna agencija, d. d.
Identifikator subjekta u registru 040005097
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa TRG IVANA KOBLERA 2
Poštanski broj 51000
Grad RIJEKA
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa TRG IVANA KOBLERA 2
Poštanski broj 51000
Grad RIJEKA
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca