Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000KBEQEPTOL594
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 29.04.2022
Datum obnove LEI oznake 29.04.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 29.04.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta OPĆINA PISAROVINA
Identifikator subjekta u registru 02563517
Naziv registra Popis proračunskih korisnika
Pravni oblik subjekta Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave (XQLW)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Tijela državne, lokalne i područne samouprave te socijalne skrbi
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Popis proračunskih korisnika (RA000705)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa TRG HRVATSKIH VELIKANA 1
Poštanski broj 10451
Grad PISAROVINA
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa TRG HRVATSKIH VELIKANA 1
Poštanski broj 10451
Grad PISAROVINA
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca