Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000K7RRJ6UNM629
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 22.12.2017
Datum obnove LEI oznake 28.12.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 27.12.2019

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ZATVORENI INVESTICIONI FOND "EUROFOND" A.D. PODGORICA
Identifikator subjekta u registru 110000049
Naziv registra Central Registry of Business Entities
Pravni oblik subjekta ()
Pravna nadležnost Crna Gora
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Central Registry of Business Entities (RA000455)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa BULEVAR SVETOG PETRA CETRINJSKOG 78
Poštanski broj 81000
Grad PODGORICA
Država Crna Gora

Adresa sjedišta subjekta

Adresa BULEVAR SVETOG PETRA CETRINJSKOG 78
Poštanski broj 81000
Grad PODGORICA
Država Crna Gora

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca