Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000K0VHM3ZN1C86
Status registracije Spojen
Datum prve registracije 06.07.2015
Datum obnove LEI oznake 06.07.2017
Datum zadnjeg ažuriranja 06.07.2017

Podaci o subjektu

Naziv subjekta CROATIA zdravstveno osiguranje dioničko društvo
Identifikator subjekta u registru 080484163
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Nije aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Oznaka pravnog nasljednika 74780000M0GHQ1VXJU20
Naziv pravnog nasljednika CROATIA OSIGURANJE D.D.
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta 03.07.2017
Razlog isteka subjekta Korporativna akcija

Adresa pravnog oblika

Adresa Miramarska 22
Poštanski broj 10 000 Zagreb
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Miramarska 22
Poštanski broj 10 000 Zagreb
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Brze poveznice