Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000J0M8FXLAJX52
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 03.07.2017
Datum obnove LEI oznake 27.11.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 27.11.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta MAGMA d.d. za proizvodnju, promet i vanjsku trgovinu
Identifikator subjekta u registru 080049595
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Baštijanova 52a
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Baštijanova 52a
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca