Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000I0U0D0G0U017
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 27.11.2019
Datum obnove LEI oznake 27.11.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 27.10.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta INDEX PROMOCIJA društvo s ograničenom odgovornošću za promidžbu, prodaju i promociju
Identifikator subjekta u registru 080704131
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa RADNIČKA CESTA 37/B
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa RADNIČKA CESTA 37/B
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca