Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000I060X0P0Y026
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 25.04.2023
Datum obnove LEI oznake 25.04.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 16.04.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta SVPETRVS HOTELI dioničko društvo za ugostiteljstvo, turistička agencija
Identifikator subjekta u registru 060018994
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Put Vele luke 4
Poštanski broj 21400
Grad Supetar
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Put Vele luke 4
Poštanski broj 21400
Grad Supetar
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca