Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000I018ZRX0FX84
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 29.07.2016
Datum obnove LEI oznake 26.08.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 19.08.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta JADRANKA TURIZAM ugostiteljstvo i turistička agencija d. o. o.
Identifikator subjekta u registru 040205777
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Dražica 1
Poštanski broj 51550
Grad Mali Lošinj
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Dražica 1
Poštanski broj 51550
Grad Mali Lošinj
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 747800K0H4WBQ8UPAT95
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 26.11.2004 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 10.08.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 18.8.2020 12:16:25

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nije dala odobrenje za objavljivanje informacije ili se ne može kontaktirati
Referenca