Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000H1RRRV4FOO60
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 31.07.2018
Datum obnove LEI oznake 31.07.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 31.07.2018

Podaci o subjektu

Naziv subjekta FARMAL - farmaceutsko dioničko društvo
Identifikator subjekta u registru 070008881
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA 8
Poštanski broj 42230
Grad LUDBREG
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA 8
Poštanski broj 42230
Grad LUDBREG
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 5299009F0KNZINQQQK37
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 24.07.2018 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2017 - 31.12.2017
Razdoblje objave dokumenata 04.06.2018 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 26.11.2020 15:34:05

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900BTFP18OVB3JT02
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 02.10.2011 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2017 - 31.12.2017
Razdoblje objave dokumenata 26.07.2018 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 26.11.2020 15:34:05