Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000H0SHMRAW0I15
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 21.04.2017
Datum obnove LEI oznake 07.05.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 14.04.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA, d.d
Identifikator subjekta u registru 080040936
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Fallerovo Šetalište 22
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Fallerovo Šetalište 22
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca