Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000H0HHL1OVM657
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 19.05.2015
Datum obnove LEI oznake 03.06.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 19.05.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta TRIGLAV OSIGURANJE d. d.
Identifikator subjekta u registru 040033293
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica Antuna Heinza 4
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica Antuna Heinza 4
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 549300KGI78MKHO38N42
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 04.05.2017 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2021 - 31.12.2021
Razdoblje objave dokumenata 30.04.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 19.5.2022. 10:44:26

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 549300KGI78MKHO38N42
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 04.05.2017 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2021 - 31.12.2021
Razdoblje objave dokumenata 30.04.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 19.5.2022. 10:44:26