Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000H0HHL1OVM657
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 19.05.2015
Datum obnove LEI oznake 19.05.2020
Datum zadnjeg ažuriranja 10.04.2019

Podaci o subjektu

Naziv subjekta TRIGLAV OSIGURANJE d. d.
Identifikator subjekta u registru 040033293
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Antuna Heinza 4
Poštanski broj 10 000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Antuna Heinza 4
Poštanski broj 10 000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 549300KGI78MKHO38N42
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 04.05.2017 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2017 - 31.12.2017
Razdoblje objave dokumenata -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 11.5.2018 11:57:35

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 549300KGI78MKHO38N42
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 04.05.2017 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2017 - 31.12.2017
Razdoblje objave dokumenata -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 11.5.2018 11:57:35