Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000H07HNR7JA666
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 11.04.2017
Datum obnove LEI oznake 24.10.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 24.10.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta HP-Hrvatska pošta d.d.
Identifikator subjekta u registru 080266264
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Poštanska ulica 9
Poštanski broj 10410
Grad Velika Gorica
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Poštanska ulica 9
Poštanski broj 10410
Grad Velika Gorica
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca