Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000GDDXU5UUIJ64
Status registracije Povučen
Datum prve registracije 28.12.2015
Datum obnove LEI oznake 28.12.2020
Datum zadnjeg ažuriranja 26.01.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta OTP MULTI otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Identifikator subjekta u registru HROTPIUMLTI3
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Nije aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o.
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta 29.12.2020
Razlog isteka subjekta Prestanak postojanja

Adresa pravnog oblika

Adresa Divka Budaka 1/d
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Divka Budaka 1/d
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nije dala odobrenje za objavljivanje informacije ili se ne može kontaktirati
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nije dala odobrenje za objavljivanje informacije ili se ne može kontaktirati
Referenca