Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000G8X0BQYHG035
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 23.01.2018
Datum obnove LEI oznake 23.01.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 11.01.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ADRIAINSPEKT d. o. o. za kontrolu kvalitete i kvantitete robe i trgovačku djelatnost
Identifikator subjekta u registru 040012125
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ciottina Ulica 17/b
Poštanski broj 51000
Grad Rijeka
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ciottina Ulica 17/b
Poštanski broj 51000
Grad Rijeka
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca