Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000G008WVNFRP35
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 24.03.2017
Datum obnove LEI oznake 03.04.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 03.04.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta HOTELI ŽIVOGOŠĆE, dioničko društvo
Identifikator subjekta u registru 060008601
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Živogošće, Porat 136
Poštanski broj 21327
Grad Podgora
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Živogošće, Porat 136
Poštanski broj 21327
Grad Podgora
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca