Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000F0FHSC596W39
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 24.02.2016
Datum obnove LEI oznake 28.02.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 24.02.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta LUKA RIJEKA dioničko društvo za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju
Identifikator subjekta u registru 040141664
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Riva 1
Poštanski broj 51000
Grad Rijeka
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Riva 1
Poštanski broj 51000
Grad Rijeka
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca