Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000F0D8VVXE4Y84
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 23.03.2017
Datum obnove LEI oznake 10.04.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 24.03.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta 3.MAJ Brodogradilište d.d.
Identifikator subjekta u registru 040000833
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Liburnijska 3
Poštanski broj 51000
Grad Rijeka
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Liburnijska 3
Poštanski broj 51000
Grad Rijeka
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 74780000N07HWQFRS844
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 28.06.2013 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2022 - 31.12.2022
Razdoblje objave dokumenata 28.02.2023 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 24.3.2023. 8:15:35

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 74780000N07HWQFRS844
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 28.06.2013 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2022 - 31.12.2022
Razdoblje objave dokumenata 28.02.2023 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 24.3.2023. 8:16:02