Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000F038JXMWZ963
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 04.08.2017
Datum obnove LEI oznake 04.08.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 09.07.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta MASINI DOO BEOGRAD
Identifikator subjekta u registru 21155292
Naziv registra Business Entities Register - Companies
Pravni oblik subjekta Društvo sa ograničenom odgovornošću (KIU5)
Pravna nadležnost Srbija
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Business Entities Register - Companies (RA000517)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa ŠPANSKIH BORACA 14/26
Poštanski broj 11070
Grad Beograd-Novi Beograd
Država Srbija

Adresa sjedišta subjekta

Adresa ŠPANSKIH BORACA 14/26
Poštanski broj 11070
Grad Beograd-Novi Beograd
Država Srbija

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca