Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000F00HU1MZS627
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 22.05.2015
Datum obnove LEI oznake 02.09.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 29.08.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta CROATIA OSIGURANJE dobrovoljni mirovinski fond
Identifikator subjekta u registru 30817761120
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica Vatroslava Jagića 33
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica Vatroslava Jagića 33
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

IS_FUND_MANAGED_BY

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 747800P06760YXBOFC97
Vrsta veze IS_FUND_MANAGED_BY
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 28.08.2003 -
Računovodstveno razdoblje -
Razdoblje objave dokumenata 29.03.2023 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 29.8.2023. 8:15:07

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca