Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000E713PZKETZ79
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 31.08.2018
Datum obnove LEI oznake 31.08.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 31.08.2018

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Info poslovne nekretnine dioničko društvo za poslovanje nekretninama
Identifikator subjekta u registru 080971760
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ivana Šibla 15
Poštanski broj 10020
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ivana Šibla 15
Poštanski broj 10020
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca