Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000E0D86JI48906
Status registracije Spojen
Datum prve registracije 29.05.2015
Datum obnove LEI oznake 20.06.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 03.09.2019

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Locusta Value IV, otvoreni alternativni fond s privatnom ponudom
Identifikator subjekta u registru HRLOINUVAL42
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta ostalo
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Nije aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt KD Locusta Fondovi d.o.o.
LEI vezanog subjekta -
Oznaka pravnog nasljednika 529900DMXMDYZNAJ0V98
Naziv pravnog nasljednika Locusta Value
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta 13.08.2019
Razlog isteka subjekta Korporativna akcija

Adresa pravnog oblika

Adresa Savska cesta 106
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Savska cesta 106
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900BXV0MD05Q6HD61
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 04.05.2017 - 13.08.2019
Računovodstveno razdoblje 01.01.2016 - 31.12.2016
Razdoblje objave dokumenata 04.05.2017 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 3.9.2019. 12:33:31

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 48510000WTI9P96I8F80
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 03.07.2018 - 13.08.2019
Računovodstveno razdoblje 01.01.2017 - 31.12.2017
Razdoblje objave dokumenata 03.07.2018 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 3.9.2019. 12:33:31