Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000E078PPQL3L82
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 13.05.2016
Datum obnove LEI oznake 13.05.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 02.05.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta EKO MEĐIMURJE dioničko društvo za energetiku, keramiku i opremu
Identifikator subjekta u registru 070013156
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Šenkovec, Braće Radić 37
Poštanski broj 40000
Grad Čakovec
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Šenkovec, Braće Radić 37
Poštanski broj 40000
Grad Čakovec
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca