Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000D0RH81KZQ655
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 22.05.2015
Datum obnove LEI oznake 24.05.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 17.05.2018

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Hrvatskih autocesta
Identifikator subjekta u registru 31402347833
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta ostalo
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Vatroslava Jagića 33
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Vatroslava Jagića 33
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 747800P06760YXBOFC97
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 03.06.2008 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2017 - 31.12.2017
Razdoblje objave dokumenata 15.05.2018 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 15.5.2018 10:36:54

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 3157003OO9IA06S5FS61
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 06.03.2014 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2017 - 31.12.2017
Razdoblje objave dokumenata 26.04.2018 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 15.5.2018 10:37:44