Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000C0YHXQEL9W53
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 17.03.2017
Datum obnove LEI oznake 17.03.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 21.02.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta SPIN VALIS dioničko društvo za proizvodnju namještaja, piljene građe i elemenata, Industrijska 24, Požega
Identifikator subjekta u registru 050002433
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Industrijska 24
Poštanski broj 34000
Grad Požega
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Industrijska 24
Poštanski broj 34000
Grad Požega
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca