Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000C0Q8HQTMP952
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 07.07.2016
Datum obnove LEI oznake 09.07.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 26.06.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta REGENERACIJA netkani tekstil i tepisi d.o.o.
Identifikator subjekta u registru 080073891
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Prilaz dr.Franje Tuđmana 15
Poštanski broj 49210
Grad Zabok
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Prilaz dr.Franje Tuđmana 15
Poštanski broj 49210
Grad Zabok
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca