Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000C0FP3K1SQR96
Status registracije Povučen
Datum prve registracije 19.05.2015
Datum obnove LEI oznake 24.05.2017
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Croatia Lloyd d.d. za reosiguranje
Identifikator subjekta u registru 080042688
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Nije aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Oznaka pravnog nasljednika 74780000M0GHQ1VXJU20
Naziv pravnog nasljednika CROATIA OSIGURANJE D.D.
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta 03.04.2017
Razlog isteka subjekta Korporativna akcija

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica grada Vukovara 62
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica grada Vukovara 62
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Brze poveznice