Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000C088JWC1ML82
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 26.04.2017
Datum obnove LEI oznake 26.04.2018
Datum zadnjeg ažuriranja 03.11.2017

Podaci o subjektu

Naziv subjekta GRAD OSIJEK
Identifikator subjekta u registru
Naziv registra Nije uvedeno u nijedan registar
Pravni oblik subjekta ostalo
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Nije uvedeno u nijedan registar (RA999999)
Tip valjanosti samo podaci subjekta
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa FRANJE KUHAČA 9
Poštanski broj 31000
Grad OSIJEK
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa FRANJE KUHAČA 9
Poštanski broj 31000
Grad OSIJEK
Država Hrvatska

Brze poveznice