Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000C0680LFDUL31
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 28.09.2015
Datum obnove LEI oznake 25.05.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 25.05.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ALD Automotive d.o.o. za operativni i financijski leasing
Identifikator subjekta u registru 080512512
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Betinska 1
Poštanski broj 10010
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Betinska 1
Poštanski broj 10010
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 969500QWPH55ZKRREA15
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 01.02.2005 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2018 - 31.12.2018
Razdoblje objave dokumenata 07.02.2019 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 21.5.2020 13:12:26

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice O2RNE8IBXP4R0TD8PU41
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 01.02.2005 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 06.02.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 21.5.2020 13:12:50