Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000C038XW7BRL16
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 11.05.2017
Datum obnove LEI oznake 03.08.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 11.07.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta NAVA BANKA dioničko društvo u stečaju
Identifikator subjekta u registru 080008547
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Tratinska ulica 27
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Tratinska ulica 27
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca