Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000C038XW7BRL16
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 11.05.2017
Datum obnove LEI oznake 11.05.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 03.05.2018

Podaci o subjektu

Naziv subjekta NAVA BANKA dioničko društvo u stečaju
Identifikator subjekta u registru 080008547
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa TRATINSKA 27
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa ZAVRTNICA 17
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca