Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000BEDV7THBTH44
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 31.10.2022
Datum obnove LEI oznake 31.10.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ZB Invest Funds - ZB bond 2027 EUR
Identifikator subjekta u registru HRZBINUB27E2
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt ZB Invest d.o.o.
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Samoborska cesta 145
Poštanski broj 10090
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Samoborska cesta 145
Poštanski broj 10090
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

IS_FUND_MANAGED_BY

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 549300T0RFRCQ7Z21884
Vrsta veze IS_FUND_MANAGED_BY
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 28.09.2022 -
Računovodstveno razdoblje -
Razdoblje objave dokumenata 03.10.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 20.10.2022. 12:19:45

IS_SUBFUND_OF

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 747800U0IFZ10LGYZ705
Vrsta veze IS_SUBFUND_OF
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 28.09.2022 -
Računovodstveno razdoblje -
Razdoblje objave dokumenata 03.10.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 20.10.2022. 12:20:39

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca