Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000B0KHQRBBB681
Status registracije Povučen
Datum prve registracije 05.04.2017
Datum obnove LEI oznake 08.04.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta OT-OPTIMA TELEKOM d.d. za telekomunikacije
Identifikator subjekta u registru 040035070
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Nije aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Oznaka pravnog nasljednika [""]
Naziv pravnog nasljednika ["Telemach Hrvatska d.o.o. za telekomunikacijske usluge"]
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -
Razlog isteka subjekta Prestanak postojanja

Adresa pravnog oblika

Adresa Bani 75/a
Poštanski broj 10010
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Bani 75/a
Poštanski broj 10010
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća NON_PUBLIC
Referenca