Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000A0WHSQ5LAW88
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 17.03.2017
Datum obnove LEI oznake 17.03.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 02.03.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta NEXE GRUPA d.d. za upravljanje društvima
Identifikator subjekta u registru 030057478
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Vinogradska 6
Poštanski broj 31500
Grad Našice
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Vinogradska 6
Poštanski broj 31500
Grad Našice
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca