Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 7478000090B81WX0Z945
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 24.04.2017
Datum obnove LEI oznake 24.04.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 12.04.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta BILOKALNIK-IPA industrija papirne ambalaže d.d.
Identifikator subjekta u registru 010003021
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Dravska ulica 19
Poštanski broj 48000
Grad Koprivnica
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Dravska ulica 19
Poštanski broj 48000
Grad Koprivnica
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca