Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 7478000090588SIBN050
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 06.10.2016
Datum obnove LEI oznake 06.10.2018
Datum zadnjeg ažuriranja 06.10.2017

Podaci o subjektu

Naziv subjekta DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA d.o.o. za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, turistička agencija
Identifikator subjekta u registru 090010587
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Na Moru 1
Poštanski broj 20235
Grad Orašac
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Na Moru 1
Poštanski broj 20235
Grad Orašac
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca