Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 7478000080JH7QGP1W12
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 20.03.2017
Datum obnove LEI oznake 20.03.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 05.03.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta LANIŠTE d.o.o. za graditeljstvo i usluge
Identifikator subjekta u registru 080421718
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Alexandera von Humboldta 4/b
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Alexandera von Humboldta 4/b
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 7478000040JHIQLL5W26
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 29.06.2016 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 28.02.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 3.3.2020 13:30:06