Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 7478000080EHCURHOU62
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 30.06.2017
Datum obnove LEI oznake 01.07.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 03.06.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Drvna industrija SPAČVA dioničko društvo
Identifikator subjekta u registru 030014502
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa DUGA ULICA 181
Poštanski broj 32100
Grad VINKOVCI
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa DUGA ULICA 181
Poštanski broj 32100
Grad VINKOVCI
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca