Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000805HJUVF2619
Status registracije Spojen
Datum prve registracije 28.06.2017
Datum obnove LEI oznake 27.08.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 11.12.2018

Podaci o subjektu

Naziv subjekta HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA, dioničko društvo za graditeljstvo
Identifikator subjekta u registru 080026348
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Nije aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Naziv pravnog nasljednika HIDROELEKTRA MEHANIZACIJA d.d.
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta 20.11.2018
Razlog isteka subjekta Korporativna akcija

Adresa pravnog oblika

Adresa Capraška 6
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Capraška 6
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca