Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 7478000070YHRU95BU51
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 21.06.2017
Datum obnove LEI oznake 29.06.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 02.06.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ZVEČEVO, prehrambena industrija, d. d.
Identifikator subjekta u registru 050018161
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Kralja Zvonimira 1
Poštanski broj 34000
Grad Požega
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Kralja Zvonimira 1
Poštanski broj 34000
Grad Požega
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca